VISIE/MISSIE

De naam INSPIRE is gekozen, omdat alles binnen en rondom dit bedrijf gebaseerd is op het levende woord van God. Omdat wij Gods inzettingen en verordeningen in ons persoonlijke leven willen toepassen, hebben we de droom om dit ook in ieder facet van onze school en ons bedrijf te delen en uit te werken. Ons hartsverlangen is dat INSPIRE een plaats zal zijn die gedreven wordt door gebed en aanbidding voor God, hierbij willen we iedere gave en elk talent, dat door God aan ons gegeven is gebruiken en inzetten. Je zult dit terugvinden in ieder aspect en onderdeel van deze school en dit bedrijf. INSPIRE is geïnspireerd door God en door zijn levende woord. Niet voor niets is onze slogan “Inspired by Scripture”.

INSPIRE helpt de studenten om hun unieke talenten, gaven, dromen en potentie te ontdekken en versterken. Tegelijkertijd bouwen we aan een solide fundament van dienend leiderschap en een persoonlijkheid naar Gods beeld.

Kenmerkend voor INSPIRE is de koppeling van geestelijke en (kunst)technische toerusting. Door een parallel te trekken tussen thema’s van enerzijds het technische onderwijs, zoals kracht, standvastigheid en balans, en anderzijds geestelijke thema’s, dragen wij bij aan de bevestiging van de identiteit, die de leerlingen van Jezus ontvangen hebben. Zo kunnen zij hun persoonlijke kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en versterken.

Inspire is geheel anders dan andere scholen, omdat wij een buitengewone verscheidenheid van ondernemingen aanbieden, diverse lessen in afzonderlijke afdelingen, leiderschap- of (talent) trainings mogelijkheden op Inspire Academy, Inspire Film & Video en Inspire International en het werken in of met inspirerende projecten.

Studenten hebben de mogelijkheid om hun talenten en gaven aan te scherpen door middel van creatieve en artistieke vormingen, multimedia, voorstellingen, dans, aanbidding en spreken in het openbaar. Door educatie en verschillende programma’s binnen INSPIRE leren zij ook te spreken voor kerken, scholen en gemeenschappen.

INSPIRE Academy streeft erna om onze studenten toe te rusten met leiderschapskwaliteiten en het vertrouwen om hun ideeën en meningen te verkennen door middel van o.a projectgerichte onderwijs.  Het onderwijs is gebaseerd op het groeien in geloof, het verdiepen in Gods woord, in het groeien van kennis uit de bijbel en op het groeien van techniek, kennis en het uitvoeren op elk gebied van de gekozen vakken van creatieve en artistieke kunsten.

INSPIRE geeft je de mogelijkheid om het maximale te halen uit je gaven en talenten en deze te vergroten en vermenigvuldigen, plezier te hebben, te genieten van wat je doet, te weten wie je ten diepste bent en om anderen te ontmoeten. Je krijgt de mogelijkheid om te delen, te geven en naar de ander om te zien. Tegelijkertijd krijg je de kansen en het benodigde onderwijs om je geloof in God te vergroten en te verdiepen, om te groeien als kind van God en om jouw weg met God te gaan.