INSPIRE Vooropleiding

De Talent Classes zijn lessen bij INSPIRE Academy voor kinderen en tieners/jongeren met meer ambities. De vooropleiding heeft 3 hoofdvakken, dans, zang en acteren. Het onderwijs is gebaseerd op het groeien van kennis, techniek en het uitvoeren op elk gebied van de gekozen vakken. Denk hierbij aan klassieke dans technieken, hoe gaat het te werk in het theater en wat wordt er van een professionele danser(es) of zanger (es) of een professionele ( all-round ) artiest verwacht. Het is dus voor de hardwerkende, leergierige en gemotiveerde leerlingen.

DEELNEMEN?

Om deel te kunnen nemen aan de vooropleiding, moeten leerlingen eerst auditie doen. Daarbij wordt gekeken naar de lichamelijke conditie en mogelijkheden, lenigheid, muzikaliteit en creativiteit. Lees meer hierover bij het kopje auditiedagen.

VOOR WIE?

Talent Class 1 is voor kinderen tussen de 7 en 10 jaar. Het maximaal aantal leerlingen is 20. Talent Class 2 is voor tieners tussen de 11 en 14 jaar. Ook hier geldt een maximaal aantal van 20 leerlingen per klas. Doorstroom van 1 naar 2 is mogelijk en vervolgens een doorstroom naar Talent Class level 3 en/of 4!

Talent Class 3 en 4 is voor leerlingen vanaf 14 jaar. Doorstroom van 3 naar 4 is mogelijk en vervolgens een doorstroom naar Talent Class Level Up 1 en Talent Class Level Up 2.

LESPAKKET

Gedurende het hele schooljaar volgen leerlingen op zaterdag 1,5 uur of 2 uur les in zang, dans en acteren wat wordt ingedeeld in een klassieke les, zangles, en een van de ‘bloklessen’ modern, jazz, musical, tap en urban.

(Met uitzondering van de vakanties.) De bloklessen worden opgedeeld in periodes van zes of zeven weken. De vierde praktijkles wordt in overleg met de docent gevolgd binnen het reguliere rooster van INSPIRE Art School. Wij stimuleren om te streven naar excellentie, en daarom hebben de studenten de mogelijkheid om door de weeks nog extra lessen te volgen bij INSPIRE Art School. Verder krijgen de leerlingen verspreid over het jaar, theorie- improvisatie- en acteerles. Deze lessen zullen op een zaterdag plaatsvinden na de klassieke- en de bloklessen.

TOT SLOT

Doordat INSPIRE in het bezit is van de juiste kennis, ervaring en passie is het bij uitstek de plek waar jong talent zich kan ontwikkelen en ontplooien. Kenmerkend voor INSPIRE is de koppeling van geestelijke- en technische toerusting ( dans,zang,acteren ). Door een parallel te trekken tussen thema’s van het technische onderwijs zoals kracht, standvastigheid, balans en geestelijke thema’s dragen wij bij aan de identiteit, die de leerlingen van Jezus ontvangen hebben, te bevestigen. Zo kunnen zij hun persoonlijke kwaliteiten ontdekken, ontwikkelen en versterken.