Brede school Apeldoorn

INSPIRE Apeldoorn is het coördinatiepunt & bemiddelaar voor 3 Brede Scholen van Apeldoorn. Iedere Brede School heeft haar eigen specifieke visie op het gebied van talentontwikkeling, ontplooiing, het versterken van sociale competenties en het betrekken van ouders en de buurt. Op dit moment zijn wij het coördinatiepunt voor Brede school Zuid, Brede school Zuidwest en Brede Vleugelschool.

INSPIRE zorgt voor de invulling en programma en voor verbinding & bemiddeling tussen plaatselijke organisaties en de scholen in Apeldoorn en omgeving. Met de inzet van onze functie maken we Brede School Apeldoorn weer up to date en zijn we hard aan het werk om het te professionaliseren en vernieuwen zodat het nog vele jaren mag gaan draaien. De functie zorgt voor een verbinding tussen de binnen schoolse programma en de activiteiten die in de vrije tijd van kinderen kunnen plaatsvinden op school of in de wijk. Voor meer informatie over Brede School kunt u contact opnemen met Anne Smit: bredeschool@inspire.co.nl of telefonisch te bereiken op woensdag op 055- 879 56 45.

Brede School is een samenwerkingsverband tussen een aantal basisscholen, Kinderopvang en peuterspeelzaal, CODA, Stimenz, Gigant, INSPIRE Art School, Accres en vele plaatselijke docenten en verenigingen. Samen bieden we voor alle kinderen en ouders een breed en gevarieerd programma, zo- wel onder als na schooltijd. Plezier staat voorop bij de activiteiten, maar ze hebben alle ook een educatief karakter. De activiteiten hebben te maken met de speerpunten binnen de Brede Scholen: Taalontwikkeling; Ontwikkeling van sociale vaardigheden; Sport, kunst & cultuur; Natuur- en techniekontwikkeling; Opvoedingsondersteuning en Ouderbetrokkenheid. Kinderen en ouders kunnen gratis of voor weinig geld meedoen aan de activiteiten en cursussen.